Homeblog-air-cargo-azerbaijan

Azərbaycanda logistika təhsili imkanları

Son bir neçə il ərzində ölkələr arası iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi, ticarətin qloballaşması, istehsalın resurs bolluğu və sərfəliliyi olan ölkələrə keçməsi logistika sahəsinin önəmini artırmaqdadır. Artıq

Read More »

Виды транспорта

Импорт, экспорт и складские услуги всегда были и остаются основным направлением логистических процессов. Человек всегда оставался окруженным тремя основными средами, известными как земля, вода, воздух.

Read More »

Incoterms ® 2020 yeniliklər və tətbiqləri

Beynəlxalq ticarət şərtlərinin asanlaşdırılması və anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan Incoterms® şərtlərinin ilk versiyası 1936-cı ildə təqdim olunmuşdur. Bu ticarət şərtləri 1957, 1967, 1976,

Read More »
© 2021 All rights reserved
Air Cargo Azerbaijan