Bir logistika şirkəti, müştərinin xüsusi tələblərinə əsaslanaraq, mənşə yerindən istehlak yerinə qədər anbar və nəqliyyat da daxil olmaqla malların müxtəlif hərəkət proseslərini idarə edir və optimallaşdırır. Beləliklə, Logistika qlobal miqyasda resursların və malların alınması, saxlanması və daşınmasında yüksək dərəcədə koordinasiya tələb edən mürəkkəb proseslər toplusunu əhatə edir.