HomeCUSTOMS CLEARANCE

How do we do it?

Air Cargo Azerbaijan is a licensed customs broker in Azerbaijan. Our young and eager experienced staff provides customers with the best solutions for clearing goods in the fastest and most cost-effective way possible. We could help our customers secure the required import permits and clearances from the appropriate agencies and pre-import verification/certification.

Air Cargo Azerbaijan offers the following customs services for customers:
Customs (import) customs operations on imported goods;
Customs operations on exported goods (export);
Filling of customs declarations;
Import and export documentation; (Collection of the necessary documents for customs clearance, obtaining of licenses and certificates)
Customs clearance of import and export;
Arrangement and delivery of goods to the customer’s address;
Consulting services related to the organization of customs documents
All the formalities related to brokerage, clearance, and compliance
Import / Export / Transit clearance
Ensuring the minimization of postponement

 

Air Cargo Azerbaijan şirkəti aşağıdakı gömrük xidmətlərini müştərilər üçün təqdim edir.
Ölkəyə gətirilən mallar üzrə (idxal) gömrük əməliyyatlar;
Ölkədən xaricə satılan mallar üzrə (ixrac) gömrük əməliyyatlar;
Gömrük bəyannamələrinin doldurulması;
İdxal və ixrac üzrə sənədləşmə; (Gömrükləmə üçün lazımi sənədlərin toplanması, lisenziya və sertifikatların alınması)
İdxal və ixrac üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsi;
Malların gömrükdən təhvil alınması və müştərinin ünvanına çatdırılmasının təşkili;
Gömrük sənədlərinin təşkili ilə bağlı məsləhət xidmətləri
Broker xidmətinə aid bütün rəsmiləşdirmə işləri

© 2021 All rights reserved
Air Cargo Azerbaijan